Konstatering og forholdsregler
 
Ved mistanke om lus undersøges håret grundigt - helst med en tættekam. Kæmning er den eneste sikre metode til at konstatere, om der er lus til stede. Hele håret kæmmes fra rod til spids (brug evt. balsam først) og kammen bankes af på et hvidt underlag så eventuelle lus ses tydeligere. Findes levende lus eller æg, bør man starte behandling.

Er den angrebne et barn, bør man meddele legekammerater og en eventuel pasningsinstitution om fundet af lus. Barnet bør først vende tilbage til institutionen, når behandlingen er indledt. Det er vigtigt, at hele barnets familie og omgangskreds bliver checket for lus og de smittede behandlet, da barnet ellers kan blive smittet igen og igen. Alle bør undersøges flere gange inden for de næste par uger.

Er der konstateret lus, bør kamme, børster, huer og lignende lægges i sæbevand eller eventuelt i fryseren i et døgn. Resten af omgivelserne, inklusiv sengetøj osv., kræver ikke behandling.