GRATIS SURPRISE GAVE TIL ALLE NYE ORDRE 

A-TOX+25 L

Inkl. moms
1.995,00 DKK 1.596,00 DKK

Lagerstatus: 3 stk. på lager

Varenummer
23018

Download filer

pdf
(Størrelse: 399.9 KB)

Effektivt træbeskyttelsesmiddel mod insekter i træværk.
Anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb.
Mod husbukke og borebiller i forbindelse med trærestaurering
Lugtsvag
Klar til brug
Farveløs
Vandbaseret
25 liter.

Effektivt træbeskyttelsesmiddel mod insekter i træværk.

Anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb deriblandt 
flæskeklannere f.eks. i minkbesætninger.
Mod husbukke og borebiller i forbindelse med trærestaurering 
Lugtsvag
Klar til brug
Farveløs
Vandbaseret

Brugsanvisning

Tanaco A-TOX+ anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med angreb af 
træborende insekter. Anvendes til emner, der skal males og til ikke malede emner, hvor en vis 
rejsning af træet er uden betydning.
Træværket rengøres omhyggeligt, inden behandlingen påbegyndes. Løstsiddende materiale fjernes 
mekanisk. Snavs fjernes ved vask. Indholdet omrøres grundigt før brug. 
Midlet kan påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. 
Med pensel eller sprøjte bør behandlingen gentages 2-3 gange - hver gang til mætningspunktet. 
Revner og sprækker behandles til bunds. Må ikke fortyndes.
Anvend varenr.: 8130 Støvmaske med ventil, samt varenr.: 8012 Solvex Handske Vermont Nitrile.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i
brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Rengøring af værktøj

Brug vand og sæbe.
Tanaco A-TOX+ er tilsat et sporstof. Således at behandlingen kan kontrolleres. Ved belysning af 
behandlede flader med en ultraviolet lampe vil lyset reflekteres med et blåligt skær (fluorscens).
Kontrollen fortages bedst i mørke eller tusmørke. Effekten er tydeligst umiddelbart efter 
behandlingen, men aftager med tiden.

Forbrug:
Nyt træ min. 0,25 l pr. m²

Gammelt træ min. 0,50 l. pr. m²
Tørretid ca. 2 døgn ved 23 ˚C ved normal fugtighed (60 %)
Overmalbar efter ca. 2 døgn ved 23 ˚C ved normal fugtighed (60 %).
Må ikke anvendes ved en gennemsnitlig døgntemperatur under 5° C eller ved høj luftfugtighed.
Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. Forsvarligt og 
utilgængeligt for uvedkommende.
Lagerbestandighed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Krav til underlaget: Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3 % og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3 %.
Rester skal afleverestil den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan 
bortskaffes med dagrenovationen.
ADVARSEL
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler.
Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning.
Vask huden efter arbejdet.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding: Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag.

Indtagelse: Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand. Holdes i ro under opsyn. Søg læge.

Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes, og forurenet hud vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Ved fortsat irritation: Søg læge.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle 
kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.

Reg.nr. 179-75
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kemiske bekæmpelsesmidler. 

Analyse: Permethrin 0,2 % w/w (0,2g/l) ved 20°C
Indeholder permethrin. Kan udløse allergisk reaktion

 

 

Specifikationer
Varenummer 23018
Skriv din egen anmeldelse
Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Log ind eller opret en konto

Skadedyrshop A/S
CVR.Nr. 2706 6577

Det kan du forvente

> Ordrer før kl. 12 sendes samme dag

> Svar på mails inden for 6 timer i åbningstiden

> Fragt fra 55 kr. til GLS pakkeshop

> Direkte til døren fra 79 kr.

>
14 dages returret


Se alle vores mange videoer - klik her

Følg SkadedyrShop.dk på Facebook