Muldvarpe

Køb produkter til bekæmpelse af muldvarpe her - fx. karbid, muldvarpe fælder eller muldvarpe gift. Samme prof. produkter som anvendes af skadedyrsbekæmpere. Bestil nu - modtag om 1-3 dage.

Bekæmpelse
Hvis man ønsker bekæmpelse med fosforbrinteudviklende pellets, må man have et kursus, for at få et MX Bevis.

En muldvarpesaks er en speciel fælde beregnet til muldvarpe (men som også kan bruges til mosegrise). Ved fangst i en sådan fælde slås dyret ihjel.

Brug af fælder kræver ingen særlig tilladelse. Har man aldrig før prøvet at fange muldvarpe med saks, må man ofte regne med at skulle øve sig lidt, inden det lykkes.