Deltasect SC 25 (Køb kræver CVR-nr.)

Deltasect SC 25 (Køb kræver CVR-nr.)

Varenummer:

Må kun anvendes som insektmiddel indendørs i revner og sprækker mod myrer og kakerlakker.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.

Må ikke tømmes i kloakaløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

BRUGSSPECIFIKKE RISIKO REDUCERENDE FORANSTALTNINGER
MÅ KUN ANVENDES SOM INSEKTMIDDEL.

KUN TIL INDENDØRS BRUG

(Deltasect SC 25 har samme indholds- og blandingsstoffer som K-Othrine SC 25, dog med 0,106 procentpoint mindre end K-Othrine.)

Der kræves CVR-nummer for at købe denne vare. >>> CVR-nummeret skal fremgå på ordren <<<
LÆS MERE HER

Farlig for miljøet

Advarsel

  • H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Download filer
pdf
(Størrelse: 375.8 KB)
pdf
(Størrelse: 233.2 KB)

Beskrivelse / Deltasect SC 25 (Køb kræver CVR-nr.)

Opbevar produktet i den originale emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Vask hænder efter håndtering, behandling og før måltider. Må ikke blandes med andre kemikalier og produkter.

Undgå kontakt med behandlede overfader. Må ikke påføres i nærheden af mennesker (især børn), kæledyr eller husdyr.
Opbevar aldrig fortyndet insektmiddel. Der skal hver gang fremstilles en ny opløsning. Må ikke anvendes i nærheden af fødevarer/foder.

Fjern alle fødevarer/foderstoffer fra påføringsstedet. Fjern ethvert redskab, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer under behandlingen. Dæk vandtanke, fodertrug og andre overfader eller udstyr, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer før behandling for at undgå kontaminering.

Behandlede områder kan betrædes af mennesker, kæledyr og andre dyr, når de sprøjtede overfader er tørre. Omrystes grundigt før brug.

Hasteforanstaltninger til beskyttelse af miljøet.
Forholdsregler: Undgå, at produktet kommer ud i miljøet (overfade- og grundvand), kloakering, dræning osv. ved at opstille beskyttelsesbarrierer og lukke afløb. Informer de kompetente myndigheder ved lækager til vandveje, afløb, kloakker.

Metoder og materialer til indeslutning og rengøring: Opsug spild med inert materiale (sand, kaolin), der opsamles og anbringes i beholdere til senere korrekt bortskaffelse som farligt affald.

RESISTENS HÅNDTERING:
Deltamethrin anvendes i biocidholdige produkter i en begrænset periode, og det forventes derfor ikke at bidrage til udviklingen af resistens i målorganismer. For at undgå resistensudvikling i målorganismer anbefales det at veksle mellem brugen af deltamethrinbaserede produkter og andre insektmidler, der ikke indeholder pyrethroider.

Produktet er ikke beregnet til at blive anvendt i områder med husdyr, og der forventes derfor ingen kontaminering af husdyr.

Førstehjælpsinstruktioner:
Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger: Kan forårsage forbigående irritation af hud, øjne og slimhinder.

Førstehjælpsinstruktioner:

Generelt: Flyt personen til et sted med frisk luft. Fjern straks alt kontamineret tøj. Hold patienten i ro. Oprethold patientens kropstemperatur. Hvis personen er bevidstløs, sænk vedkommendes hoved, så det er lavere end resten af kroppen, og bøj vedkommendes knæ. Kontrollér vejrtrækningen, hvis det er nødvendigt gives kunstigt åndedræt. Du må under ingen omstændigheder lade patienten være alene. Sørg for, at vedkommende kommer på hospitalet og, hvis det er muligt,
medbring beholderen eller etiketten.

Indtagelse: Ved indtagelse må der ikke fremkaldes opkastning.

Indånding: Sørg for frisk luft til offeret (flyt vedkommende udendørs). Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.

Hudkontakt: Efter hudkontakt vaskes straks med sæbe og vand uden gnidning.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter mens øjenlåget holdes på vid gab; glem ikke at fjerne.

Kontaktlinser. Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.

Yderligere information

Varenummer481034
Vægt1.000000
MærkeCAS
FaremærkerFarlig for miljøet
AnvendelsesstederIndendørs
Kan sendes uden for DanmarkNej

Relaterede produkter

Fodpumpe m/manometer | RAWLINK
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
124,95 kr. 99,96 kr.

Varenummer:

Masterline Bait Gun
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
399,00 kr. 319,20 kr.

Varenummer:

Perma Forte 5 L | Insektmiddel mod krybende og flyvende insekter
Sundsfare Alvorlig sundhedsfare Farlig for miljøet
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
1.399,00 kr. 1.119,20 kr.

Varenummer:

Udvanding mod myrer Xtra - PROFF 2 kg. | EDIALUX
Farlig for miljøet
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
899,00 kr. 719,20 kr.

Varenummer:

Advion Cockroach Gel Bait
Farlig for miljøet
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
1.900,00 kr. 1.520,00 kr.

Varenummer:

Teleskop pudderblæser 8m inkl. kompressionstank
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
3.700,00 kr. 2.960,00 kr.

Varenummer:

Gel Baitstation (transparent)
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
5,25 kr. 4,20 kr.

Varenummer:

Imidasect Ants 30g | Prof. middel mod myrer
Farlig for miljøet
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
429,00 kr. 343,20 kr.

Varenummer:

Giant Silverfish Trap (9 stk. limfælder) | Trinol
Pris inkl. moms
Pris ekskl. moms
59,00 kr. 47,20 kr.

Varenummer: