✔️   HURTIG LEVERING   ✔️   ORDRE FØR KL 12 SENDES SAMME HVERDAG   ✔️   E-MÆRKET CERTIFICERET   ✔️   SIKKERBETALING MED DANKORT, MASTER, VISA & MOBILEPAY   ✔️   FAKTURA & EAN-BETALING FOR VIRKSOMHEDER

Deltasect SC 25 (Køb kræver CVR-nr.)

Inkl. moms
1.799,00 kr

Lagerstatus: Bestillingsvare - 2 dage

Varenummer
Deltasect

Download filer

pdf
(Størrelse: 375.8 KB)
pdf
(Størrelse: 233.2 KB)

Må kun anvendes som insektmiddel indendørs i revner og sprækker mod myrer og kakerlakker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.

Må ikke tømmes i kloakaløb.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.”

BRUGSSPECIFIKKE RISIKO REDUCERENDE FORANSTALTNINGER
MÅ KUN ANVENDES SOM INSEKTMIDDEL.
KUN TIL INDENDØRS BRUG.

Opbevar produktet i den originale emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
Vask hænder efter håndtering, behandling og før måltider.
Må ikke blandes med andre kemikalier og produkter.

Undgå kontakt med behandlede overfader.
Må ikke påføres i nærheden af mennesker (især børn), kæledyr eller husdyr.
Opbevar aldrig fortyndet insektmiddel. Der skal hver gang fremstilles en ny opløsning.
Må ikke anvendes i nærheden af fødevarer/foder.
Fjern alle fødevarer/foderstoffer fra påføringsstedet.
Fjern ethvert redskab, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer under behandlingen.
Dæk vandtanke, fodertrug og andre overfader eller udstyr, der kan komme i kontakt med fødevarer/foderstoffer før behandling for at undgå kontaminering.
Behandlede områder kan betrædes af mennesker, kæledyr og andre dyr, når de sprøjtede overfader er tørre. Omrystes grundigt før brug.

Hasteforanstaltninger til beskyttelse af miljøet.
Forholdsregler: Undgå, at produktet kommer ud i miljøet (overfade- og grundvand), kloakering,
dræning osv. ved at opstille beskyttelsesbarrierer og lukke afløb.
Informer de kompetente myndigheder ved lækager til vandveje, afløb, kloakker.
Metoder og materialer til indeslutning og rengøring: Opsug spild med inert materiale (sand,
kaolin), der opsamles og anbringes i beholdere til senere korrekt bortskaffelse som farligt affald.

RESISTENS HÅNDTERING:
Deltamethrin anvendes i biocidholdige produkter i en begrænset periode, og det forventes derfor
ikke at bidrage til udviklingen af resistens i målorganismer. For at undgå resistensudvikling i
målorganismer anbefales det at veksle mellem brugen af deltamethrinbaserede produkter og
andre insektmidler, der ikke indeholder pyrethroider.
Produktet er ikke beregnet til at blive anvendt i områder med husdyr, og der forventes derfor
ingen kontaminering af husdyr.

Førstehjælpsinstruktioner:
Oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger: Kan forårsage forbigående irritation af hud, øjne og slimhinder.

Førstehjælpsinstruktioner:
Generelt: Flyt personen til et sted med frisk luft. Fjern straks alt kontamineret tøj. Hold patienten i ro. Oprethold patientens kropstemperatur. Hvis personen er bevidstløs, sænk vedkommendes
hoved, så det er lavere end resten af kroppen, og bøj vedkommendes knæ. Kontrollér vejrtrækningen,
hvis det er nødvendigt gives kunstigt åndedræt. Du må under ingen omstændigheder lade
patienten være alene. Sørg for, at vedkommende kommer på hospitalet og, hvis det er muligt,
medbring beholderen eller etiketten.
Indtagelse: Ved indtagelse må der ikke fremkaldes opkastning.
Indånding: Sørg for frisk luft til offeret (flyt vedkommende udendørs). Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.
Hudkontakt: Efter hudkontakt vaskes straks med sæbe og vand uden gnidning.
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter mens øjenlåget holdes på vid gab; glem ikke at fjerne kontaktlinser. Hvis du bemærker ubehag, skal du søge lægehjælp.

Specifikationer
VarenummerDeltasect
Skriv din egen anmeldelse
Kun registrerede brugere kan skrive anmeldelser. Log ind eller opret en konto
Det kan du forvente

Ordrer før kl. 12 sendes samme dag

Svar på mails inden for 6 timer i åbningstiden

Fragt fra 55 kr. til GLS pakkeshop

Direkte til døren fra 79 kr.

14 dages returret

Priser gælder for online køb
(de fleste tilbud gælder ikke i butikken)

Følg SkadedyrShop.dk på Facebook