FAQ om Myrer

FAQ om MyrerFAQ om Myrer

Foråret og sommeren byder ikke kun på solskin og varme – det er også nu at myren kommer frem igen. De har ellers hygget sig langt nede i deres myretuer vinteren over, men nu er de nye dronninger flyveklar og på jagt efter et nyt hjem.

Myrebekæmpelse indendørs og udendørs

Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at slippe af med myrer i hjemmet. En hurtigt og nem måde at komme af med dem på er at overhælde dem med kogende vand. Og mens du er i gang med forårsudrensningen, så husk at afkalke elkedel – så holder den længere. Hvis kogende vand ikke kan gøre det, så kan både myrespray, myregranulat eller myrepudder stoppe de små insekter i hjemmet. Hvis ikke boet kan findes, kan myrelokkedåser også tages i brug.

Skulle du være uheldig, at en myretue er skudt op tæt på huset, kan denne flyttes ved at grave hele tuen op på en presenning og flytte den ud i skoven; hårdere metoder såsom sprøjtemidler eller myrepudder kan også tages i brug, hvis ikke det er muligt at flytte tuen.

To myrer på hvid baggrundTo myrer på hvid baggrund
Billede: to myrer på hvid baggrund
To myrer ovenpå og under et grønt bladTo myrer ovenpå og under et grønt blad
Billede: to myrer ovenpå og under et grønt blad

FAQ OM MYRER

Hvor mange slags myrer findes der? Der findes ca. 15.000 arter på verdensplan. I Danmark har vi 40-50 arter. Indenfor hver art findes der arbejdere (sterile hunner), hanner og dronninger.

Hvor bor myren?

De bor som regel i en myretue under jorden, men kan også bo i træer eller andre naturlige hulrum. Nogle få myrer danner tuer af deres egne kroppe – disse myrer er nomader og skifter ofte bosted.

Hvorfor hedder det også en tissemyre?

Nogle myrer udskiller en sviende gift (myresyre) fra en kirtel på bagkroppen, hvis den forstyrres. Det gør den for at forsvare sig selv og sin koloni.

Hvad spiser myrer?

De er for så vidt altædende: alt fra insekter og orme til frø og nektar. De er ret glade for sukkerholdig mad og ”malker” bladlus for deres honningdug. Derfor ser vi dem tit valfarte til sodavandsflasker og skåret frugt på picnicer.

Hvor stærk er myren?

Myren kan bære genstande som vejer 10-50 gange mere end den selv pga. dens ydre hudskelet.

Hvordan kommunikerer myren?

Myren bruger sine to følehorn til at opfange feromoner fra andre myrer. Det kan bl.a. være information om føde, hinandens sundheds- og ernæringstilsand, og hvor på den sociale rangstige en myrer hører til. Hvis en myre er hårdt såret udsender den et alarm-feromon, så andre myrer i nærheden kan gøre klar til kamp. Dronningen udsender sit helt eget feromon, som gør at arbejderne ikke opfostrer nye dronninger, mens hun lever. Når hun dør, registrerer de en mangel på dronningeferomonet og begynder at opfostre nye dronninger.

Hvad bestemmer om en myre bliver arbejder, soldat eller dronning?

Det er føden i larvestadiet, der afgør om en myre udvikler sig til.

Hvad er myrens livscyklus?

Æg, larve, puppe, fuldt udvokset. En myre kan blive op til 15 år og gennem dens livscyklus får den mere og mere ansvar: de yngste arbejdere mader dronningen og tager sig af æg og pubber, senere begynder de at gøre myretuen ren, og til sidst får de lov at hente føde til kolonien.