Sådan bekæmper du mus i hjemmet

GUIDE | Sådan bekæmper du mus i dit hjemGUIDE | Sådan bekæmper du mus i dit hjem

Mus i hjemmet? Beskyt dig mod nuværende og kommende mus. Tips til effektiv bekæmpelse i køkken, kælder og stue.

Har du fået uventet besøg af mus indendørs, kan der være tale om en af to arter: 
-    Husmusen (Mus musculus)
-    Halsbåndmusen (Apodemus flavicollis).

Andre arter for mus kan også forvilde sig ind vores huse, men de trives sjældent ret længe af gangen.

Vokse husmus og halsbåndmus er forholdsvis forskellige, så de burde ganske let kunne adskilles fra hinanden.

Husmus

Husmusen i Danmark kan findes i to former. En ensfarvet mørkegrå mus, der særligt findes i Sønderjylland og Vestjylland. Samt en mus med gråt på dens hoved og en lys underside ved ryggen. Musen er typisk mellem 8-9 cm, halens længde er en anelse mindre.

Husmusen er hyppig i hele Danmark. Om sommeren holder mange husmus til omkring og i haver, grønne områder samt langs og på marker. De fjerner sig dog aldrig særligt langt fra beboede områder og huse. I starten af efteråret kommer de ind i vores varme huse, da kun ganske få husmus er interesseret i at overvintre udendørs. Det forstår man jo egentlig godt :)

Når den lever indendørs kan den formere sig hele året med 4-8 unger fordelt på 4-6 kuld i løbet af et kalenderår.

Husmusens udseende

FOTO: Husmusens udseende

Halsbåndmus


Halsbåndmusen er kendetegnet en mørkebrun overside. Undersiden er hvid, meget hvid, med undtagelse af et brunt ”bånd” foran musens forreste ben. Halsbåndmusen er større end husmusen, da musens krop er 10-12 cm., mens halen er længere end både hoved og krop tilsammen. Modsat husmusen er halsbåndmusen ikke en hyppig gæst på den jyske vestkyst. Den opholder sig mere i landets skove, men kan også findes i parker og haver med buskads.

Ved bopæl nær skov og større grønne områder er der større sandsynlighed for besøg af halsbåndmusen. Modsat husmusen bliver halsbåndmusen ude hele året. Enkelte går dog ind i vores huse senere på efteråret. Musen vil ofte lave en rede indenfor, men vil først starte på yngle, når den igen kommen ud i det fri. Så sandsynligheden for at få unger af halsbåndmus indendørs er minimal.

 Halsbåndsmusens udseende
FOTO: Halsbåndsmusens udseende... Ja mus i hjemmet kan blive en dyr fornøjelse.

Skader pga. mus


Både halsbåndmusen og husmus er meget bevægelige. Begge mus er således glimrende klatrer, og en ung husmus kan nemt presse sig igennem en lille revne – også selvom den er væsentlig mindre end musen selv. Husmusen behov for væske er meget lille. Den kan klare sig fint i kornopbevaring, møllerier samt pakhuse eller lignende lokationer. Begge typer af mus spiser ALT – altædende. I typiske parcelhuse og lignende beboelse har musene huler og reder i isoleringen, på lufter samt under gulvbrædder etc. De placerer typisk deres reder nær køkkenet. Husmus og halsbåndmus spiser hhv. ca. 3 gram og 6 gram føde i løbet af dagen. Det virker umiddelbart ikke af meget, men man bør være opmærksom på, at den gør stor skade i dens forsøg på at finde føde. Blandt andet ved at gnave i sengetøj, gardiner, møbler, træværk etc.

Desuden kan musene opbygning af rede indendørs betyde skader på elektriske installationer, og kan i enkelte tilfælde betyde kortslutninger og brande. Dertil kan forurening af fødevarer med ekskrementer samt urin indebære en vis smittefare for mennesker.

Forebyggelse og bekæmpelse

Et godt tip er som altid at sikre bygningerne, sådan at musene ikke kan komme ind i husene eller lignende. Dog kan selv de mest solide huse have svage punkter, som musene hurtigt udnytter til egen fordel. Det er dog en god ide at sørge for at kældervinduer er lukket, samt sikre at alle ruderne er intakte, da musene ikke er dumme, og vil udnytte alle tænkelige indgange som fx via en til dels smadret rude. Dertil er smart at sikre at alle ventilationsåbninger er forsynet med finmasket galvaniseret trådvæv eller musespærre.

Ligeledes bør man være opmærksom på at alle rørgennemføringer er lukket, samt at dørene kan lukkes helt og at der ikke bevoksning opad bygningen ydre mure og vægge. Nem adgang til mad og føde gør at musene trives og heraf kan formere sig i deres reder i husene. Derfor er et godt tip, at alle madvarer opbevares i enten køleskabe eller lukkede beholdere, som musen ikke kan gnave sig igennem. Derfor frådes plastik. Brug i stedet metal- eller beholdere af glas. Vær desuden opmærksom på dit affald ikke er let tilgængeligt for musene. Dette gælder særligt omkring sommerhusområder samt områder der tidligere har været plaget af mus.

Det anbefales at få lukket de små og lidt større smuthuller i forbindelse med en museplage. En midlertidig lukning kan ske med sammenpresset finmasket metalnet eller ståluld, som kan placeres i hullerne for at undgå at musene benytter disse indgange og smuthuller.  Hvis musene allerede er i huset, kan man afhjælpe problemet ved brug af diverse fælder. Bemærk at anvendelse af musegift indendørs kan resultere i døde mus på utilgængelige steder, som gør at de tiltrækker andre skadedyr og insekter. Dermed vil gift indendørs ofte bare betyde et nyt problem.

Den mest hyppige type af fælder er smækfælder, kendt fra diverse tegnefilm. Smækfælden dræber musene hurtigt og effektiv. Fælderne bør forsynes med passende lokkemad (ikke altid ost). Det er vigtigt at montere lokkemaden, sådan at musene skal gøre en indsats for at virke lokkemaden fri. Ved fangst af husmus anbefales leverpostej, ost, franskbrød eller pølse eller lokkemad med duft.. Ved fangst af halsbåndmus anbefales i stedet nødder, mandler eller lokkemad med nøddeduft. Man bør ikke spare på antallet af fælder, da antallet af fælder øger sandsynligheden for fangst. En enkeltstående fælde bør så vidt muligt opstilles i vinkelret position ud fra vægge og paneler, med selve udløseren ind mod væggen, hvor musene typisk opholder sig.  

To fælder kan alternativt stilles i forlængelse af hinanden op mod væggen, herved kan musene nemt gå i fælden fra flere sider. Efter brug er der ingen grundt til at skode fælden for at fjerne lugt. I stedet bør man sørge for at udløseren er ren og fri for evt. rust. Det sikre at fælden let kan smække og fange flere mus. Husk desuden at langt de fleste fælder kan indstilles med en lille tang eller lignende. Ved indstillingen kan der justeres fældens sensitivitet.

Ved brug af fælder til levende fangst, er det vigtigt at man husker at tjekke dem 1-2 gange i løbet af dagen. Ligesom smækfælder anbefales det at de stilles op ad en lodret væk, sokkel etc.

Et godt tip til forebyggelse af museinvasioner er udlægge små giftdepoter udendørs fx langs bygninger og huse, der hvor musene finder vej ind til huset. Bemærk at giften skal afskærmes for vind og vejr, samt fra andre skadedyr og fugle. Fx ved at indsætte giften i små rør eller lignende. Des flere giftdepoter, des større er sandsynligheden for at undgå mus inde i huset.

Midler til bekæmpelse af mus – find dem her
Mus kan bekæmpes med midler som chloralose, som findes som korn, pasta og giftblokke. Chloralose er middel som bedøver, som gør at små dyr som fx mus, midlet gør med dets bedøvende effekt at musene dør ved varmetab. Gælder dog bedst ved temperaturer under 16 grader celsius, så bør sjældent være et problem i Danmark... :)

Mest populære produkter mod mus ⤵️