Særlige vilkår

For udvalgte produkter gælder en række særlige vilkår ift. fortrydelse, returnering og reklamation. Læs mere om vilkårene på siden.

Særlige vilkår for produkter mod væggelus og flagermus

Da væggelus er et skadedyr, som kan være meget svært at bekæmpe, har vi specielle fortrydelsesvilkår og reklamationsprocedure. Det skyldes at væggelus kan spredes via posten som kommer retur til os fra kunder, hvorefter væggelus kan spredes til vores lokaler eller endnu værre til vores øvrige kunder. Derfor modtager vi ikke pakker retur som indeholder produkter mod væggelus, hvis produktet har været afhentet af kunden. Da flagermus også kan bære væggelus, gælder fortrydelsesretten ikke på produkter som benyttes til udslusning af flagermus.

Særlige vilkår omfatter følgende produkter mod væggelus:

FÆLDER: se produkterne klik her PAKKELØSNINGER: se produkterne klik her FLAGERMUS SLUSER: se produkterne klik her


Vilkårene gælder ligeledes alle andre produkter, hvis kunden ved, at denne har et igangværende væggelus-angreb i hjemmet, hvor produkterne har været udpakket eller håndteret.

Returnering af produkter mod væggelus
Vi modtager IKKE returnering af berørte produkter efter afhentning fra kunden. Det sker for at mindske risikoen for spredning af væggelus til os og vores øvrige kunder.

Reklamationer af produkter mod væggelus
Ved reklamation skal du i stedet kontakte vores kundeservice for at oprette en reklamationssag. Send IKKE et produkt tilbage til os før vi specifikt har bedt dig om dette. Ved reklamationshåndtering for ovenstående produkter mod væggelus kan de fleste reklamationer ske ved hjælp af billeder og video. Det sker ligeledes for at undgå at væggelus spredes.

 

* Eksempler på produkter hvor fortrydelsesretten er begrænset

Særlige vilkår for produkter efter mål/længde

- Fortrydelsesretten frafalder på produkter som ringnet, fuglenet og lignende som klippes/tilskæres efter ønsket mål. Det gælder ikke for fortrydelse af hele ruller.