Fluer

Vi kan alle nikke genkendende til at fluer er hamrende irriterende, men viste du at de også er farlige?

Både stuefluen og spyfluen kan overføre bakterier til din mad, som kan gøre dig syg. Når den lander på din mad, men bliver viftet væk i løbet af få sekunder: ingen nævneværdig risiko. Når den har opholdt sig i længere tid på din mad, kravlet på den eller taget for sig med snablen: en vis risiko for maveonde.

Stuefluen er bærer af mange bakterier på kroppen og i mave-tarm-kanalen og har ingen hæmninger – den både kaster op og klatter på din mad. Især børn og ældre kan få maveonde, da stuefluen kan bære både salmonella og kampylobakter.

Derfor er det altid en god ide at bekæmpe fluer i hjemmet og specielt i køkkenet. Du finder gode produkter til bekæmpelse af fluer herunder. Fluebekæmpelse kan bl.a. foregå med fluegift, fluespray, strips eller klisterfælder eller elektroniske insektfangere.

Læs mere